Waking up in Ulaanbaatar

We’re back in Mongolia for two weeks to meet with government officials in the Gobi, drop off our new bilingual outreach materials, and scout a location for a new dinosaur museum and research center at the Flaming Cliffs, Mongolia’s famous orange sandstone landmark where the first dinosaur nests were found almost a century ago.

Хойд Америкын тал нутгаас Монголын говийн динозаврын эрэлд гарсан миний тэмдэглэл

Бид цахим хуудасныхаа анхны блогоор палеонтологич Викториа Арборын тэмдэглэлийг толилуулж байна. Тэрээр Канадын Байгалын Ухаан болон Инженеерын Судалгааны Төвд (КБУИСТ) судлаачаар Онтариогын Хааны Музей болон Торонтогийн Их Сургууль дахь Эваний Лабраторид ажилладаг.